Nu-i singur Iuda vinovat


Giovanni Gasparro, pictor italian ( 22 octombrie 1983 Bari, Italia) ~ Isus și Barabbas

Giovanni Gasparro, pictor italian ( 22 octombrie 1983 Bari, Italia) ~ Isus și Barabbas

Leonardo Grazia, pictor italian (1502 – 1548) ~ Isus cu crucea

Leonardo Grazia, pictor italian (1502 – 1548) ~ Isus cu crucea

Alexandru Andreyevich Ivanov, pictor rus (1806-1858)~ Isus Hristos cu Maria Magdalena după înviere

Alexandru Andreyevich Ivanov, pictor rus (1806-1858)~ Isus Hristos cu Maria Magdalena după înviere

Pe aceeşi temă, poate vrei să vezi aici şi aici

Nu-i singur Iuda vinovat
de sângele ce se dădu.
Nici marii preoţi, nici Pilat,
ci lumea-ntreagă, prin păcat!
Şi eu, şi tu…

Nu drumul greu spre Golgota,
nici biciul, când Isus căzu.
Şi atât nici crucea nu-l durea,
Cât noi, povara cea mai grea!
Şi eu, şi tu…

Nu patru cuie L-au străpuns,
când El pe cruce se-aşternu.
Ci noi, cu sufletul ascuns,
cu mii de patimi L-am pătruns!
Şi eu, şi tu…

Nu doar bătrânii cărturari,
nu doar mai marii preoţi, nu!
Şi noi am râs, cu ochii murdari,
şi noi suntem cei doi tâlhari!
Şi eu, şi tu…

Şi nu ostaşilor prin sorţi
cămaşa albă Şi-o dădu.
Ci tuturor! Dar tu, n-o porţi!
Şi, fără ea, toţi suntem morţi!
Şi eu, şi tu…

Nu doar în stânci, sub lilieci,
nu doar sub lespede zăcu.
Ci L-am ascuns ca pentru veci
sub piatra unor forme reci,
Şi eu, şi tu…

Şi-acum Isus cel condamnat
azi El te-ntreabă :”Da sau nu ?
Eşti tu sau nu eşti vinovat?”
Eu am spus: da. Şi-am fost iertat.
Eu am spus: da.
Dar tu ? Dar tu?…”

poezie de Costache Ioanid

Paşte Fericit, tuturor! Happy Easter!


Poate vrei să vezi şi aici

Învierea

Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii,
Al morţii rece spirit se strecura-n tăcere;
Un singur glas îngână cuvintele de miere,
Închise în tratajul străvechii evanghelii.

C-un muc în mâini moşneagul cu barba ca zăpada,
Din cărţi cu file unse norodul îl învaţă
Că moartea e în luptă cu vecinica viaţă,
Că de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-şi prada.

O muzică adâncă şi plină de blândeţe
Pătrunde tânguioasă puternicile bolţi;
„Pieirea, Doamne Sfinte, căzu în orice colţ,
Înveninând pre însuşi izvorul de vieţe.

Nimica înainte-ţi e omul ca un fulg,
Ş-acest nimic îţi cere o rază mângâioasă,
În pâlcuri sunătoare de plânsete duioasă
A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg.”

Apoi din nou tăcere, cutremur şi sfială
Şi negrul întuneric se sperie de şoapte,
Douăsprezece pasuri răsună, miez de noapte,
Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală.

Un clocot lung de glasuri vui de bucurie,
Colo-n altar se uită şi preoţi şi popor,
Cum din mormânt răsare Christos învingător
Iar inimile toate s-unesc în armonie:

„Cântări şi laude’nalţăm,
Noi, Ţie Unuia,
Primindu-L cu psalme şi ramuri
Plecaţi-vă neamuri,
Cântând Aleluia!

Christos a înviat din morti,
Cu cetele sfinte,
Cu moartea pre moarte călcând-o,
Lumina ducând-o
Celor din morminte!”

poezie de Mihai Eminescu

Vă doresc tuturor ca minunea Învierii să vă aducă în suflet  iertare, împacare, armonie, iubire şi bucurie!!
Paşte Fericit!
Hristos a Înviat!

I wish you all the wonder of the Resurrection bring in your soul forgiveness, reconciliation, harmony, love and joy!!
Happy Easter!
Christ is Risen!

Mi-s ochii trişti


Mi-s ochii trişti şi fruntea obosită
De-atâta priveghere şi-aşteptare,
Mi-e inima bolnavă, istovită,
De grea şi îndelungă alergare
Şi plânge ca o pasăre rănită.

Când ochii mi-i închid şi cat în mine
Puteri să sui Golgota până sus,
O voce, un ecou din adâncime
Îmi spune blând: Viaţa e Iisus,
Mărgăritarul preţios e-n tine.

Privesc la dimineaţa minunată
A Învierii Tale din mormânt,
Ca Magdalena, ca şi altădată,
Îngenunchez ‘naintea Ta plângând
Şi-s fericit şi plâng cu Tine-n gând.

poezie de Valeriu Gafencu

Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.(Coloseni 3:15)

Vă doresc tuturor dragii mei prieteni ca Hristos, Mântuitorul lumii care a biruit moartea şi păcatul, să sălășluiasca în inimile tuturor, Învierea Lui să umple inimile noastre cu pace, lumină, credintă, dărnicie, iubire şi mângâiere.
Paşte Fericit, tuturor!

Hristos a Înviat!

Hristos a Inviat!


 

„… Isus se numea pe sine în mod obişnuit „Fiul omului.” Implicaţiile acestui lucru sunt imense şi trebuiesc înţelese mai bine. Încerca El să spună lumii că legătura Lui cu familia omenească este deosebită? Acest lucru poate fi văzut în conversaţia Lui cu Maria, după înviere.
Lucrarea Lui pământească se încheiase. Făcuse tot ce se putea face înainte să se întoarcă în cer. Umblarea Lui în trup printre copiii oamenilor a împlinit oare cerinţele legii? A fost El oare al doilea Adam, biruind acolo unde primul Adam a fost învins? Cum putea şti toate acestea? Discuţia cu Maria spune că această confirmare era încă în viitor.
Maria este la mormânt, plângând cu disperare. Se pare că nu şi-a dat seama că cei care vorbesc cu ea sunt mesageri cereşti, când au întrebat-o: „Femeie, de ce plângi?” Fără să privească ce se întâmplă, ea răspunde: „Pentru că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus.” Cu ochii plini de lacrimi, ea aude aceeaşi întrebare, acum de la Isus: „De ce plângi?” Crezând că este vocea grădinarului, continuă să întrebe, în disperare, unde L-au pus.
Isus a spus:”Maria,” şi atunci s-a produs învierea din mormântul suferinţei ei. Ea L-a recunoscut pe Isus şi a spus „Învăţătorule.” Era chiar El, viu şi adevărat, stând în faţa ei, pregătit să facă o declaraţie uimitoare. El urma să confirme că S-a unit cu urmaşii lui Adam fără vreo urmă de excepţie, cu adevărat Sămânţa femeii. Cu o notă de mister în voce, dar cu profundă nerăbdare, Isus spune Mariei: „Nu mă atinge, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu; dar du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru” (Ioan 20,17).
O afirmaţie aproape insondabilă! El era Cel care Se umilise şi luase asupra Sa trupul unui rob, făcut asemenea oamenilor. Iată-l acum proclamând lumii că există veşti pe care „fraţii” Săi trebuie să le înţeleagă. Vestea era că El se întoarce la Tatăl Său, acelaşi Tată pe care Îl aveau şi ei. El se întorcea la Dumnezeul Lui, acelaşi Dumnezeu pe care Îl aveau şi ei, iar El dorea ca fraţii Lui să ştie că El era una cu ei. El dărâmase zidul de despărţire dintre om şi Dumnezeu, iar ei nu mai erau acum departe de El, ci aproape. El a confirmat că este fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu, şi că El Însuşi este Sămânţa în acea descendenţă regală. Sângele Lui a sigilat rudenia Lui cu copiii oamenilor, deoarece a înlăturat, în trupul Său, vrăjmăşia omului faţă de Dumnezeu.
Dar când Maria a povestit aceste lucruri fraţilor Săi, ei „nu au crezut.” Rămâne întrebarea: Vor avea fraţii Lui din ultima generaţie, când trebuie să se sfârşească taina lui Dumnezeu, mai multă credinţă decât ucenicii, şi vor crede ei cu adevărat ceea ce a spus El?”

Gili Cârstea

Sarbatori binecuvantate cu pace, incredere, implinire, impacare, speranta, iubire si multe bucurii va doresc tuturor!

Hristos a Inviat!  

Paste Fericit!

 • jj
 • maxima zilei

  Nu-ţi judeca aproapele, înainte de a te afla în locul lui.
 • jj
 • Gravatar

 • Ce-i viaţa aceasta ? Părere? Mister? Un şir de contraste? Un petic de cer? Un vis ce sfârşeşte când e mai frumos? O trecere în goană spre locul de jos?...
 • jj
 • Madeleine Jeanne Lemaire (1845-1928)

  Madeleine Jeanne Lemaire (1845-1928)

 • „Menirea vieţii tale e să te cauţi pe tine însuţi.” — Mihai Eminescu
 • „Umanitatea începe în noi odată cu dezinteresul.” — Mihai Eminescu
 • „Egalitatea nu există decât în matematică.” — Mihai Eminescu
 • „Stejarul crește numai unde-i pământul bun, buruienile cresc pretutindeni.” — Mihai Eminescu
 • „Căci moarte nu există, și ce numești tu moarte, e-o viață altfel scrisă în sfânta firii carte.” — Mihai Eminescu
 • Hans Dahl (1849-1937)

 • jj
 • Nimic din ce dă inima nu se pierde, ci este păstrat în inimile altora.
 • „Când îţi faci un nou prieten, nu-i uita pe cei vechi.”  ~ Erasmus
 • Timpul nu aşteaptă pe nimeni !
 • Trecutul nu mai este în mâinile tale, iar viitorul nu este încă al tău. Momentul de faţă este singurul timp care îţi aparţine. Foloseşte-l cu chibzuinţă .
 • " Dacă nu putem fi buni, să încercăm să fim măcar politicoşi" - Nicolae Steinhardt
 • Numai vezi să nu faci rău, în timp ce vrei să fii de folos.~ Ovidius
 • Când ai avut un eşec, felicită-te pentru încercare. Apoi, ridică-te şi mai încearcă odată!
 • Când eşti umil, ai la dispoziţie sfatul şi îndrumarea celorlalţi. Când eşti mândru, trebuie să te limitezi doar la înţelepciunea ta.
 • Uneori, într-adevăr, ajunge un sărut. Un ”Te iubesc”, chiar şi doar şoptit. Un ”Multumesc”. O apreciere sinceră. Este atât de uşor să faci fericit pe cineva. Atunci, de ce nu o facem?
 • Împarte-ţi fericirea cu alţii şi se va înmulţi.
 • Fă din odihnă şi din zâmbet rege. - Leonardo da Vinci
 • "Să nu legi niciodată prietenie cu omul pe care nu-l poţi respecta." "Să nu fii niciodată prieten cu cel pe care nu-l poţi suferi." ~Charles Darwin
 • „Cel mai periculos lucru este să supraestimezi persoanele care te subestimează.” — Michelle Rosenberg
 • Bessie Helstrom (1874-1966)

  Bessie Helstrom (1874-1966)

 • Pagini

 • jj
 • jj
 • Articole recente

 • Cele mai bune articole și pagini

 • maci
 • jj
 • have a great day
 • jj
 • jj
 • Melodia zilei

  .................................................................... jj
 • Poezia zilei

  .................................................................... jj
 • jj
 • Top click-uri

 • Meta

 • Blog Stats

  • 454.498 hits
 • Clara von Sivers (1854-1924)

  Clara von Sivers (1854-1924)

 • jj
 • Flickr Photos

 • Arhive

 • Follow Ştefania's on WordPress.com
 • jj
%d blogeri au apreciat: